vnadvies

voor bouwkundige woningkeuringen en instandhoudings advies

A.J.M. van Nierop

De meest gestelde vragen met antwoorden voor u als eventuele opdrachtgever van vnadvies

Wat kan ik verwachten van vnadvies?

U krijgt een onafhankelijk bouwkundig advies voor een woning.

Wanneer kan ik u inschakelen? (consulteren)

Als u in verband met aankoop of verkoop van een woning een bouwkundige keuring wenst, maar ook als u zelf de woning op termijn gewoon wilt blijven bewonen.

Ik wil een rapport laten maken voor de aanvraag van Nationale Hypotheek garantie. Kunt u dat voor mij maken?

Ja u kunt dit laten opstellen door mij.

Hoe ziet zo'n bouwkundig rapport er uit?

Het rapport is vergelijkbaar met het model van het bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie. Aanvullingen zullen zijn, bijzondere bouwkundige foto's van het bedoelde object of onderdelen daarvan. In dit geval een te kopen of te verkopen woning. Tevens kunnen omschrijvingen en specifieke adviezen aan deze foto's gekoppeld worden in het rapport. Daarnaast een weergave

van bouwkundige instandhouding kosten.

Wat weet ik na de genoemde keuring?

U heeft inzicht in de geraamde kosten die noodzakelijk kunnen zijn als u een woning in stand wilt houden op termijn en eventueel wilt brengen naar de eisen van deze tijd. Deze kosten betreffen zowel voor de in standhouding voor korte of lange termijn van een woning.

Waar kan het rapport nog meer van belang zijn?

De prijsbepaling van de woning, zowel bij blijvende bewoning, aankoop maar ook verkoop. Het rapport zegt echter niets over de verkoop of aankoopprijs van de woning, alleen over eventuele verwachte kosten voor onderhoud bij bewoning in de toekomst.

Hoe u een woning koopt of verkoopt bepaald u zelf met eventueel hulp van deskundigen. ( bv een door u ingeschakelde makelaar)

Er zijn twee mogelijkheden voor een keuring.

Een zichtkeuring of een uitgebreid rapport te gebruiken voor Nationale Hypotheekgarantie.

Wat kost een zichtkeuring en wat kost een uitgebreid rapport?

1 De zichtkeuring

De zichtkeuring kan worden gebruikt om snel inzicht te verkrijgen voor instandhouding kosten.

Alle bouwkundige aspecten worden bekeken en aansluitend krijgt u een mondeling verslag door overzichtelijk de bevindingen te vernemen gekoppeld aan op dat moment ruw geschatte kosten. Met uw toestemming maak ik foto's, door middel van gebruikmaking van een telelens van alle zichtbare facetten van de buitenschil die aandacht behoeven en waar kosten mee gemoeid kunnen zijn. Dit zijn gevels, daken, en bijgebouwen van het huis zoals bijvoorbeeld een garage, en berging.

In de woning worden alle zichtbare bouwkundige en constructieve elementen die aandacht behoeven geschouwd en vastgelegd op foto.

Niet zichtbare zaken zoals bv asbest-afvoerleidingen, gebruikte materialen voor water en elektra-leidingen, gebruikte wapening bij constructieve betonnen onderdelen, en toegepaste fundering-constructies (o.a. heipalen e.d.) worden niet meegenomen.

Wel krijgt u een mondelinge uitspraak van een eerste vermoeden wat er gebruikt is als fundering, maar u kunt daar geen rechten aan ontleden. Hiervoor zijn de constructieve tekeningen bij de bouw van het huis van belang en moeten zo nodig worden opgevraagd.

Tijdens de bezichtiging is het van belang dat u gelijktijdig met mij mee loopt en vertel ik u in bouwkundige zin iets van eventuele gebreken die ik aanschouw. maar ook ander bouwkundige details van de woning die best interessant voor u kunnen zijn als wetenswaardigheden voor zover u er niet bekend mee bent.

Afhankelijk van de staat waarin de woning zich bevind kan een bouwkundige opname zo'n 1 tot 2 uur in beslag nemen.

Wat zijn de kosten van deze zichtkeuring?

269 euro excl BTW bij eenmalig bezoek en zichtkeuring-rapport met mondeling advies, of:

289 euro excl BTW als u ook de gemaakte foto's toegestuurd wilt krijgen via internet voor eigen gebruik. Geen rechten hieraan te ontlenen. Deze kosten gelden voor de regio Zuid-Holland. Buiten deze regio worden extra kosten in rekening gebracht, afhankelijk van de afstand naar de te keuren woning, buiten Zuid-Holland. Genoemde prijzen in dit rapport gelden voor een woning tot +/- 1000 m2 inhoud. Daarboven wordt eerst een offerte afgegeven.

2 Een uitgewerkt rapport eventueel te gebruiken voor nationale hypotheekgarantie.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de foto's die gemaakt zijn bij de opname van de eerste bezichtiging zoals bij punt 1 zijn omschreven (de zichtkeuring) en, in samenhang, worden deze foto's gebruikt in het model bouwkundig rapport.

U krijgt in 2-voud binnen +/-2 weken dit rapport met kostenopgave tot instandhouding toe gestuurd

Wat zijn de Kosten van dit uitgewerkt rapport?

235 euro excl BTW extra bij de kosten genoemd onder 1 met de foto's erbij ( de zichtkeuring)

(Deze kosten gelden voor de regio Zuid-Holland. Buiten deze regio worden extra kosten in rekening gebracht afhankelijk van de afstand naar de te keuren woning)

Welke werkwijze vind u belangrijk als ik voor u werk?

Uw belangen zal ik zo goed mogelijk en in goed vertrouwen behartigen. Mocht u, met redenen omkleed, onverhoopt ontevreden blijken dan restitueer ik de kosten van mijn honorarium.

De bezichtiging blijft in principe een moment opname. In constructieve zin kan het in voorkomende gevallen gebeuren dat een constructeur en/of architect nodig blijken te zijn voor oplossingen. In de meeste gevallen zal dit niet zomaar voorkomen, maar toch wijs ik erop dat deze mogelijkheid altijd kan bestaan.

Met wie gaat u in zee?

Mijn bedrijf is een eenmanszaak. Ik doe dit werk omdat ik al mijn bouwkundige ervaring niet verloren wil laten gaan bij mijn pensioen. Ik denk dat daarvan gebruik kan van worden gemaakt door u als opdrachtgever bij instandhoudingen, koop of verkoop van een woning. Bovendien krijgt u ook gratis tips mee hoe iets bouwkundig aan te pakken en eventueel ook nieuwe idee├źn als u dat wilt.

Mijn ervaring als bouwkundige in volgorde:

5 jarige MTS avondopleiding bouwkunde + diverse bouwkundige deelopleidingen.

7 jaar praktijkervaring als werkvoorbereider in de bouw (o.a. woningen en utiliteitsbouw bij een aannemer)

7 jaar leidinggevend op een timmerwerkplaats bij de overheid.

25 jaar als opzichter nieuwbouw, renovatie en grootonderhoud bij een woningcorporatie.

Algemeen

Naast alle bovenstaande informatie is het verloop van een eerste contact belangrijk voor vertrouwen wederzijds. U kunt mij altijd bellen voor specifieke vragen omtrent uw situatie die u van belang acht. Graag maak ik daarna met u een afspraak.

Bij opdracht zijn algemene voorwaarden van toepassing die u van mij krijgt bij opdracht en voor de bezichtiging.

Iets extra's

Bij de eerste bezichtiging krijgt u van mij ook iets te horen over toegepaste materialen, metselverbanden, isolatie mogelijkheden, De bouwstijl van het huis en de +/- tijd waarin het is gebouwd, en andere wetenswaardigheden, die ik aanschouw.

Met vriendelijke groet,

A.J.M. van Nierop

06-30963041 / 0172407162

Voorweg 16

2431AP noorden

Kamer van koophandels nr: 62257839

IBAN: 26ABNA0888189613

www.vnadvies.nl